Groot Priorij van Nederland

De Groot Priorij van Nederland en covid-19 vanaf 28 augustus 2021

Op dit ogenblik ontwikkelt de covid-19-pandemie zich in gunstige richting. De vooruitzichten zijn zelfs van dien aard, dat het Bestuur van de Groot Priorij besloten heeft om het uitvoeren van de installatierituelen tijdens bijeenkomsten van Preceptorijen vanaf 28 augustus 2021 weer toe te staan, dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de situatie zich in positieve richting blijft ontwikkelen.

Neder instructies over hoe de werkzaamheden dienen te worden opgestart zullen binnenkort aan de Griffiers van de Preceptorijen worden verzonden.

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal het Bestuur het thans genomen besluit alsnog herzien.

laatste aanpassing van de tekst: 09-06-2021