Groot Priorij van Nederland

De Groot Priorij van Nederland en covid-19 vanaf 1 juli 2020

Het Bestuur van de Groot Priorij heeft op basis van de door de overheid voorgestane maatregelen per 1 juli 2020 en mede geleid door voorzichtigheid gemeend de volgende beslissingen te moeten nemen:

  1. Vanaf 1 juli zijn de regelmatige bijeenkomsten van Preceptorijen en Priorijen tot nader aankondiging niet verplicht; voor annulering is geen dispensatie vereist.
  2. Zolang de Rijksoverheid het advies handhaaft om 1,5 meter afstand tot andere personen te bewaren zullen tijdens bijeenkomsten van Preceptorijen en Priorijen de rituelen van installatie als Ridder van de Tempel, installatie als Ridder van Malta, installatie als Preceptor en installatie als Prior niet worden uitgevoerd.
  3. Het is Preceptorijen toegestaan om desgewenst virtuele bijeenkomsten, onder voorwaarden ook een virtuele huishoudelijke vergadering te organiseren; voor dit laatste zijn aan de Griffiers instructies verzonden.

Het Bestuur van de Groot Priorij heeft besloten, dat er in de ochtend van 22 mei 2021 in ieder geval een Algemene Vergadering zal plaatsinden in de vorm van een videovergadering; voorlopig wordt er voor de middag ook een kapittel van de Groot Priorij van de Tempel gepland ter installatie van Grootofficieren. Hieraan zal een beperkt aantal leden kunnen deelnemen. Indien mogelijk zal er na afloop een Riddermaal zijn. Of de laatste twee onderdelen van het programma daadwerkelijk zullen kunnen plaatsvinden is momenteel nog niet zeker. Alles zal afhangen van de maatregelen van de overheid, die op dat moment zullen gelden.

Zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal het Bestuur vanzelfsprekend een aanpassing van bovenstaand beleid overwegen en u terstond op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen daarin.

laatste aanpassing van de tekst: 06-04-2021