Groot Priorij van Nederland

Liefdadigheid

Bij elke bijeenkomst van de Groot Priorij en van de Preceptorijen wordt een collecte gehouden teneinde geld in te zamelen, onder andere ten bate van goede doelen. De Groot Priorij heeft in mei 2016 op voorstel van het Bestuur van de Groot Priorij besloten om uit de opbrengst van deze collectes en de overige ontvangen giften gedurende drie jaar jaarlijks een bedrag te schenken aan KNGF Geleidehonden.

Meer over KNGF Geleidehonden vindt u hier.