Groot Priorij van Nederland

Preceptorijen in Nederland

De Groot Priorij van Nederland wordt gevormd door 13 zelfstandige afdelingen, Preceptorijen genaamd. In deze Preceptorijen speelt zich het eigenlijke leven van de Orde af. Het aantal leden van de Preceptorijen varieert en ligt tussen de 20 bij de kleinste en meer dan 40 leden bij de grootste Preceptorij.

Elke Preceptorij komt twee- of driemaal per jaar bijeen op in de reglementen vastgelegde data. Daarvan mag zonder toestemming niet worden afgeweken. Een bijeenkomst is gewijd aan het op rituele wijze opnemen van nieuwe leden. Per jaar is verder een bijeenkomst gewijd aan de installatie van de nieuwe voorzitter, Preceptor geheten, die dan op ceremoniële wijze wordt geïnstalleerd. Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Twee Preceptorijen, Nr. 9 en Nr. 10, hebben een speciale functie in de Groot Priorij.
Elf Preceptorijen zijn Nederlandstalig. De Preceptorij Nr. 1 werkt in het Engels, de Preceptorij Nr. 13 in het Frans.

De jaarlijkse contributie voor een Preceptorij bedraagt gemiddeld € 60,-. Het is mogelijk om van meer Preceptorijen tegelijk volwaardig lid te zijn.

In het topmenu <Preceptorijen> vind u de pagina's met informatie over de afzonderlijke Preceptorijen, zoals datum en plaats van de bijeenkomsten.