Groot Priorij van Nederland

KNGF Geleidehonden

De Groot Priorij van Nederland doet uit de ten behoeve van liefdadigheid ingezamelde gelden jaarlijks een schenking aan de Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds, kortweg KNGF Geleidehonden. Deze heeft tot doel de mobiliteit en zelfstandigheid van mensen met een visuele of andere beperking te bevorderen en doet dat door het opleiden en beschikbaar stellen van geleidehonden (zie hiervoor de website van KNGF Geleidehonden).

De stichting ontvangt geen overheidssubsidie. De kosten van de opleiding van blindegeleidehonden en assistentiehonden worden voor een deel vergoed door zorgverzekeraars, maar voor het overgrote deel, ook voor de totale opleiding van autismegeleidehonden en buddyhonden, is de stichting afhankelijk van donaties.

Wilt u zelf eens ervaren wat een geleidehond voor iemand met een handicap betekent? Kijk dan hier.