Groot Priorij van Nederland

Lid worden?

U bent lid van een loge, deel uitmakend van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden en u wilt Ridder van de Tempel worden? Lees eerst de informatie op de pagina Lidmaatschap. Het beste wendt u zich daarna voor meer informatie tot een lid van de Groot Priorij van Nederland of tot de Griffier van een Preceptorij bij u in de buurt; hun e-mailadressen vindt u vermeld bij de informatie over de Preceptorijen onder <Preceptorijen> in het topmenu.

Een kandidaat voorstellen?

U bent lid van de Groot Priorij van Nederland en u wilt een kandidaat voorstellen? Log in op de ledenpagina's, kies in het topmenu voor <Leden> en in het dropdownmenu daaronder voor <U wilt een kandidaat voorstellen>. U vindt daar uitgebreide informatie over de te volgen procedure.

Nog niet geregistreerd?

U bent lid van de Groot Priorij van Nederland maar u hebt nog geen toegang tot de ledenpagina's? Kies dan in het topmenu voor <Leden> en daarna voor <Registreren>.