Groot Priorij van Nederland

Graden

De Verenigde Orden kennen een aantal graden met ieder hun eigen rituelen:

Ridder van de Tempel en het Heilig Graf is de graad van Orde van de Tempel of Tempelridder, waarin alle nieuwe ridders worden ontvangen en geïnstalleerd als lid van de Orde. Dit is een indrukwekkende ceremonie waar historische elementen van pelgrimage, de kruistochten en het ridderschap worden verbeeld. In deze graad worden alle huishoudelijke zaken van de Preceptorij en de Verenigde Orden afgehandeld.
Ridder van Sint Paulus en de Mediterrane Pas is een tussengraad die wordt verleend aan de nieuwe Ridders van de Tempel voordat ze de Graad van Ridder van Malta kunnen ontvangen. In deze graad wordt de kandidaat herinnerd aan leven en reizen van de apostel Paulus.
Ridder van Malta is de investituur als lid en Broeder Ridder van de Orde van Malta. In deze ceremonie wordt de kandidaat deelgenoot gemaakt aan de historie van Ridders van St. Jan en het Hospitaal en hun strijd in de hoge middeleeuwen.
Verder is er de Installatie tot Preceptor, een besloten ceremonie waarin de verkozen Preceptor (voorzitter) ritueel wordt geïnstalleerd in zijn functie en de installatie tot Prior, een besloten ceremonie waarin de geïnstalleerd Preceptor ritueel wordt geïnstalleerd als Prior van de Orde van Malta.

Graad van Ridder van de Tempel

Binnen onze Orden maken we voor onze werkwijze zinnebeeldig gebruik van de geschiedenis en gewoonten van de historische Tempelridders. Er bestaat echter geen verband tussen deze middeleeuwse Orde(n) en de hedendaagse Vrijmetselarij. De eerste vermeldingen van het verlenen van deze Graad stammen uit het begin van de 18e eeuw. Eind 18e eeuw werd het beheer van de graad geformaliseerd hetgeen is uitgemond in een Orde die bevriende Groot Priorijen kent over de gehele wereld.
Een kandidaat voor de Orde wordt ontvangen in de stijl en uitmonstering van een Pelgrim op weg naar het Heilig Land, die toevlucht wil zoeken in een Preceptorij. Hier ondergaat hij diverse beproevingen, waarna hij in een plechtige ceremonie wordt ontvangen, bekleed in indrukwekkende uitmonstering en regalia en geïnstalleerd als Ridder van de Tempel en het Heilig Graf.