Groot Priorij van Nederland

Graden

De Verenigde Orden kennen een aantal graden met ieder hun eigen rituelen:

Ridder van de Tempel en het Heilig Graf is de graad van Orde van de Tempel, waarin alle nieuwe ridders worden ontvangen en geïnstalleerd als lid van die Orde. Het is een indrukwekkende ceremonie waar historische elementen van bedevaart, kruistochten en ridderschap worden verbeeld. In deze graad worden alle huishoudelijke zaken van de Preceptorij  en van de Groot Priorij afgehandeld.
Ridder van Sint Paulus is een tussengraad die wordt verleend aan de Ridders van de Tempel voordat ze de graad van Ridder van Malta kunnen ontvangen. In deze graad wordt de kandidaat herinnerd aan leven en reizen van de apostel Paulus.
Ridder van Malta is de investituur als lid en Ridder van de Orde van Malta. In deze ceremonie wordt de kandidaat deelgenoot gemaakt van de historie van de hospitaalridders van St. Jan en hun strijd in de hoge middeleeuwen.
Verder zijn er de Installatie tot Preceptor, een besloten ceremonie waarin de verkozen Preceptor ritueel in zijn functie van hoofd van de Preceptorij wordt geïnstalleerd en de installatie tot Prior, een besloten ceremonie waarin de geïnstalleerd Preceptor ritueel wordt geïnstalleerd als Prior van de Priorij.

Graad van Ridder van de Tempel

Binnen onze Orden maken we voor onze werkwijze zinnebeeldig gebruik van de geschiedenis en gewoonten van de historische Tempelridders. Er bestaat echter geen verband tussen deze middeleeuwse Orde(n) en de hedendaagse Vrijmetselarij. De eerste vermeldingen van het verlenen van deze Graad stammen uit het begin van de achttiende eeuw. Aan het einde van die eeuw werd het beheer van de graad geformaliseerd hetgeen is uitgemond in een Orde die bevriende Groot Priorijen kent over de gehele wereld.
Een kandidaat voor de Orde wordt ontvangen in de stijl en uitmonstering van een pelgrim op weg naar het Heilig Land, die toevlucht zoektn in een Preceptorij. Hier ondergaat hij diverse beproevingen, waarna hij in een plechtige ceremonie wordt ontvangen, bekleed in indrukwekkende uitmonstering en regalia en geïnstalleerd als Ridder van de Tempel en het Heilig Graf.