Groot Priorij van Nederland

LidmaatschapGrootwapen 2018

De Groot Priorij van Nederland is een vrijmetselaarsgenootschap met een christelijke grondslag. Het lidmaatschap staat open voor vrijmetselaren van een regelmatige, door de United Grandlodge of England erkende orde van vrijmetselaren. Om lid te kunnen worden moet een kandidaat:

- de graad van Meester-Vrijmetselaar hebben verkregen en
- opgenomen zijn in een Kapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf in een door het Engelse Grootkapittel van de Holy Royal Arch erkende orde.

Voorts moet een kandidaat verklaren, dat hij tenminste 21 jaar oud is en dat hij het geloof belijdt in de Christelijke Drie-eenheid en zich als een christen beschouwt.

Hij moet door een van de leden van de Preceptorij, waarvan hij lid wenst te worden, worden voorgedragen en deze voordracht moet door een ander lid worden ondersteund voordat door de Preceptorij over zijn toelating kan worden besloten.