Groot Priorij van Nederland

De Groot Priorij van Nederland en covid-19 vanaf 1 juli 2020

Het Bestuur van de Groot Priorij heeft op basis van de door de overheid voorgestane maatregelen per 1 juli 2020 en mede geleid door voorzichtigheid gemeend de volgende beslissingen te moeten nemen:

  1. Vanaf 1 juli zijn de regelmatige bijeenkomsten van Preceptorijen en Priorijen tot nader aankondiging niet verplicht; voor annulering is geen dispensatie vereist.
  2. Zolang de Rijksoverheid het advies handhaaft om 1,5 meter afstand tot andere personen te bewaren zullen tijdens bijeenkomsten van Preceptorijen en Priorijen de rituelen van installatie als Ridder van de Tempel, installatie als Ridder van Malta, installatie als Preceptor en installatie als Prior niet worden uitgevoerd.
  3. Het is Preceptorijen toegestaan om desgewenst virtuele bijeenkomsten, onder voorwaarden ook een virtuele huishoudelijke vergadering te organiseren; voor dit laatste zijn aan de Griffiers instructies verzonden.

Het Bestuur van de Groot Priorij heeft nog geen beslissing genomen over het wel of niet doorgaan van het kapittel van de Groot Priorij van de Tempel op 22 mei a.s. Mocht een bijeenkomst niet mogelijk zijn, dan zal op die dag in ieder geval een Algemene Vergadering in de vorm van een videovergadering plaatsvinden.

Zodra de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal het Bestuur vanzelfsprekend een aanpassing van bovenstaand beleid overwegen en u terstond op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen daarin.

laatste aanpassing van de tekst: 10-02-2021

Na inloggen kunt u hier de overige nieuwsberichten ten behoeve van leden bekijken