Groot Priorij van Nederland

De Groot Priorij van Nederland en covid-19 vanaf 28 augustus 2021

Op dit ogenblik ontwikkelt de covid-19-pandemie zich in gunstige richting. De vooruitzichten zijn zelfs van dien aard, dat het Bestuur van de Groot Priorij besloten heeft om het uitvoeren van de installatierituelen tijdens bijeenkomsten van Preceptorijen vanaf 28 augustus 2021 weer toe te staan, dit onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de situatie zich in positieve richting blijft ontwikkelen. De problematiek rond de "delta-variant" heeft vooralsnog geen invloed op dit besluit.

Nadere instructies over hoe de werkzaamheden dienen te worden opgestart en onder welke strikte voorwaarden de installatierituelen mogen worden uitgevoerd zijn inmiddels aan de Griffiers van de Preceptorijen gezonden. Een overzicht vindt u hier.

Zorg er intussen voor, dat u bij de eerstvolgende bijeenkomst van uw Preceptorij beschikt over de zojuist verschenen tweede druk van de ritualen.

Indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven zal het Bestuur het besluit alsnog herzien.

Na 25 september

Met ingang van 25 september a.s. veranderen de voorschriften van de Rijksoverheid betreffende Covid-19. Zo vervalt het voorschrift om 1,5 meter afstand te houden. Het Bestuur van de Groot Priorij beraadt zich momenteel over nieuwe instructies aan de Preceptorijen. 

laatste aanpassing van de tekst:20-09-2021

Na inloggen kunt u hier de overige nieuwsberichten ten behoeve van leden bekijken