Groot Priorij van Nederland

Het coronavirus

De bijeenkomsten van Preceptorijen zijn uitgesteld tot na het zomerreces.
De Groot Priorij van de Tempel, die zou plaatsvinden op 23 mei 2020, zal niet doorgaan. Voorlopig wordt er vanuit gegaan, dat de algemene ledenvergadering zal worden gecombineerd met de Groot Priorij van Malta op 21 november 2020 zo die doorgang zal kunnen vinden.

Na inloggen kunt u hier de nieuwsberichten ten behoeve van leden bekijken