Groot Priorij van Nederland

Structuur van de Orde

De organisatie die wordt aangeduid als de Verenigde Orden is gevestigd in Nederland en bestaat uit twee duidelijk te onderscheiden Orden.

De Orde van de Tempel

Deze Orde wordt ook wel aangeduid als "Knights Templar" of kortweg "de K.T.".beaucéant

Aan het hoofd staat de Grootmeester, die met een team van Grootofficieren de Orde bestuurt. Sommige van deze functies zijn voornamelijk ceremoniële erefuncties waarvan de officianten met enige regelmaat wisselen; een ander deel behoort tot de vaste staf. Deze functionarissen blijven jaren achtereen in functie. De Groot Priorij bestaat uit een aantal Preceptorijen, met aan het hoofd een Preceptor, die door de leden van de Preceptorij voor een ambtsperiode van een jaar wordt gekozen. In de Preceptorijen gebeurt het eigenlijke werk en worden kandidaten, die aan alle vereisten voldoen, opgenomen in de Orde als Ridders van de Tempel en het Heilig Graf.

 
De Orde van Sint Jan van Jeruzalem, Palestina, Rhodos en Malta

Deze Orde wordt ook wel Ridders van Malta of kortweg "Malta" genoemd.maltese cross

De Grootmeester van de Orde van de Termpel is ook de Grootmeester van de Orde van Malta. Evenzo bestaat - op enkele uitzonderingen na - het team van Grootofficieren in de Orde van Malta uit dezelfde personen als in de Orde van de Tempel. Deze verenigde structuur wordt ook doorgezet op het niveau van de Preceptorijen. Om te kunnen worden toegelaten tot de Orde van Malta moet een kandidaat eerst Ridder van de Tempel zijn. Aan elke Preceptorij is in formele zin ook een Priorij van Malta verbonden. In Nederland worden echter de meeste leden in de Orde van Malta opgenomen in een landelijke bijeenkomst van de Groot Priorij van Malta.