Groot Priorij van Nederland

Preceptorij Graaf Otto van Gelre Nr. 11logo 11

De Preceptorij Graaf Otto van Gelre is een vrij jonge Preceptorij in de Groot Priorij van Nederland, opgericht in Velp om met een nieuw elan een grotere geografische spreiding van Preceptorijen in Nederland te bewerkstelligen.

De Preceptorij bestaat een vijftiental jaren, maar de leden hebben al blijk gegeven van een streven tot het op uitstekende wijze uitvoeren van de ceremoniën en van een groot enthousiasme.

Opgericht: 18 november 2006 met als rangnummer 659

Bijeenkomsten: vierde maandag van februari, mei en september (installatie)

Plaats: Logegebouw Velp

Tijd: 19.30 uur

Contact: Griffier